Förlagets beskrivning

Det är mycket att tänka på när man ska bygga ett hus! I boken vill författarna på ett enkelt sätt berätta hur det går till men också om olika typer av boenden.

Här kan eleven läsa om hur man skiljer på ett parhus och ett radhus och vad som är skillnaden mellan en hyreslägenhet och en bostadsrättslägenhet. I den senare delen av boken beskriver författaren hur det kan se ut inuti ett hus. Till varje avsnitt finns övningar där eleven kan bearbeta bokens innehåll. Boken riktar sig främst till elever på gymnasiesärskolans individuella program och Lärvux.