Förlagets beskrivning

Så gör man är ett läromedel för elever som behöver förbereda sig inför och ha bildstöd i vissa aktiviteter. Det här läromedlet består av åtta bildberättelser med fem bilder i varje och en kort uppläst text till varje bild. Läromedlet är producerat i nära samarbete med en referensgrupp pedagoger från särskolan och har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. De åtta berättelserna är: Vinter, Vår, Sommar, Höst, Jag går på gympa, Vad gör vi i olika väder?, Jag åker till stranden, Jag ska rida på en häst.