Förlagets beskrivning

Så fungerar kroppen beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk.