Förlagets beskrivning

Ett matematikmaterial med många övningar uppdelat på fem häften och med långsam stegring av svårighetsgraden. Del 1 behandlar addition och subtraktion inom talområdet 1–10.