Förlagets beskrivning

Folksagan Rödluvan och vargen återberättad med teckenstöd. Häftet innehåller ritade tecken som stöd till sagan.