Förlagets beskrivning

Religion 1 Religion 1 är en lättöverskådlig och innehållsrik bok som utifrån ämnesplanens krav ger verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar i ett livsfrågeperspektiv. Religion 1 finns både som tryckt och digital bok. Till boken finns även en lärarhandledning som säljs som nedladdningsbar pdf. Religion 1 är indelad i tre delar. Den första delen handl