Förlagets beskrivning

Religion 1 & 2 - Liv och mening är en omfattande lärobok som täcker kurserna religion 1 & 2. Bokens två delar har helt olika karaktär.

Bokens första del inleds av en fenomenologiskt präglad beskrivning av vad religion är. Sedan följer världsreligionerna efter varandra. Men vi utgår från att samtalet bör ha stor plats som stimulerar eleverna att utveckla en egen livshållning.