Förlagets beskrivning

Reading English är en läsebok för årskurs 3 och 4. De flesta texterna är skrivna i form av dialoger. Dialogerna är uppbyggda som fråga och svar, och de innehåller fraser och uttryck hämtade från elevernas nära verklighet.

I Reading English införs nya ord och uttryck gradvis. På det sättet känner sig eleverna trygga samtidigt som de utmanas till att pröva något nytt. Textens rubrik och illustrationerna hjälper eleverna att förstå innehållet i texten. I boken finns också en engelsk-svensk ordlista.