Förlagets beskrivning

Till Reading English finns en cd med samtliga elevbokens texter inlästa.

Förslag till arbetsgång för varje kapitel:

Titta på bilderna: Vad skulle texten kunna handla om? Läraren läser texten för eleverna, eller spelar upp den från CD:n. Vad förstår eleverna av texten nu? Vilka ord känner de igen? Läraren läser en textrad i taget och eleverna upprepar raden. Elever och lärare översätter texten tillsammans. Texten läses sedan både i skolan och hemma. Eleverna läser två och två: dialogen i roller, övriga texter växelläser de varannan rad.