Förlagets beskrivning

Till Reading English finns en cd med samtliga elevbokens texter inlästa.

Förslag till arbetsgång för varje kapitel:

  1. Titta på bilderna: Vad skulle texten kunna handla om?
  2. Läraren läser texten för eleverna, eller spelar upp den från CD:n.
  3. Vad förstår eleverna av texten nu? Vilka ord känner de igen?
  4. Läraren läser en textrad i taget och eleverna upprepar raden.
  5. Elever och lärare översätter texten tillsammans.
  6. Texten läses sedan både i skolan och hemma.
  7. Eleverna läser två och två: dialogen i roller, övriga texter växelläser de varannan rad.