Förlagets beskrivning

Rävhistorier består av fyra häften med texter på rim om räven Mäv som råkar ut för olika äventyr.

Häftena har samma svårighetsgrad, texterna innehåller ytterst få konsonantförbindelser och saknar helt ljudstridigt tecknade ord.