Förlagets beskrivning

Rim för siffrorna 6 till 0, med enkla, korta texter och illustrationer. Bilderna ger möjlighet att träna antalsuppfattning. I slutet av varje häfte återges siffrorna som tecken.