Förlagets beskrivning

Rim för siffrorna 1 till 5, med enkla, korta texter och illustrationer. Bilderna ger möjlighet att träna antalsuppfattning. I slutet av varje häfte återges siffrorna som tecken.