Förlagets beskrivning

Materialet behandlar talområdet 0–10 och bygger på förmågan att räkna på fingrarna. Eleven delar upp tal i delar. Andra boken behandlar talen 4–6 samt plustecken. Metodiken beskrivs i lärarhandledningen.