Förlagets beskrivning

Räkna med TID är ett kopieringsunderlag för arbetet med tidsbegreppet och klockan.

Tid är ett abstrakt begrepp som många elever har svårt att använda och förstå. I vardagen möter de två olika klocktyper, den analoga och den digitala. Materialet innehåller varierande uppgifter som på olika sätt introducerar begreppet tid och hjälper eleverna att träna och lära sig klockan. Uppgiftssidorna är dessutom uppdelade i fyra nivåer.