Förlagets beskrivning

Elever med svår synnedsätting eller blindhet har svårt att följa klassens takt och undervisningsgång i den första matematikundervisningen. Metodiken i svartskriftsböckerna bygger i stor utsträckning på färger och bilder vilket ytterligare försvårar för den eleven.

Räkna med punkt är ett läromedel i matematik som tagits fram för punktskriftsläsande elever på nybörjarstadiet. Läromedlet ersätter den första svartskriftsläroboken i år 1 och omfattar talområdet 1-10.

I Lärarens bok finns allmänna anvisningar, elevens material i svartskrift, speciella anvisningar första gången en övning presenteras, samt texten från cd:n Räkna med ljud av Mariana Wiik i svartskrift.


A4, svartvit, spiralbunden.