Förlagets beskrivning

I Räkna med abakus – övningsbok, tränar du fyra räknesätten; addition, subtraktion , multiplikation och division. Punktskriftsboken har både punktskrift och svartskrift, och är tryckt med glestryck på höger sida i uppslaget. Motsvarande text i svartskrift finns på vänster sida i uppslaget.

Versionen har fyra volymer:

- Inledning
- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation och division.

Övningsboken kan ersätta uppgifter i den vanliga matematikboken eftersom den är mer anpassad för att lösa uppgifter med stöd av abakusen istället för uppställningar med papper och penna. Övningsboken är framtagen för elever med svår synnedsättning eller blindhet men den fungerar för alla som vill träna på abakusräkning. Övningsboken finns också i en version med enbart svartskrift. Den går därför bra att använda för gemensamma övningar.