Förlagets beskrivning

Räkna med abakus är ett läromedel som ger grundläggande kunskaper i abakusräkning med den japanska abakusen, soroban. 

Räkna med abakus - handledning riktas till lärare som undervisar elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik. Handledningen ger en noggrann genomgång och beskriver några användbara metoder vid introduktionen av abakusen. Handledningen går igenom de fyra räknesätten; addition, subtration, multiplikation och division. Den innehåller även typexempel på de fyra räknesätten och ett antal övningsexempel som kan användas både enskilt och i grupp.

Denna handledning ersätter Handledning i abakusräkning. Den nya handledningen utgår från att abakusen är vänd med en kula ovanför bommen och fyra kulor nedanför bommen, vilket är det vanligaste sättet att använda abakus internationellt.