Förlagets beskrivning

Rabbit Animals, Friends och Hello!
Böckerna har samma upplägg som övriga Rabbit-böcker och är ett komplement till den lärarledda undervisningen. I Friends ökar svårighetsgraden något om man jämför med Animals.