Förlagets beskrivning

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11.

I 3B får eleverna befästa och fördjupa sina kunskaper om tal och positionssystemet, huvudräkningsstrategier, skriftliga räknemetoder, bråk, multiplikation, division, uppskattning och mätning.