Förlagets beskrivning

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11.

I 3A arbetar eleverna med matematikens historia, att dela upp och storleksordna tal, multiplikation, division, överslagsräkning, addition och subtraktion med uppställning, matematiska likheter, omkrets och area, statistik, sannolikhet, skala och proportionalitet.