Förlagets beskrivning

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11.

Eleverna arbetar med skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion i talområdet 0 till 100, först huvudräkning, därefter miniräknare och sist algoritm.

I 2B får eleverna uppskatta och mäta massa och längd. Eleverna får också förståelse för räknesättet multiplikation, division, talområdet 0 till 1000 och geometri.