Förlagets beskrivning

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11.

I grundbok 1B arbetar eleverna vidare med tal, först tiotalen upp till 100 och därefter talen 11-19. Addition och subtraktion i talområdet 0-10 fortsätter och därefter går arbetet vidare i talområdet 10-20 utan tiotalsövergångar.

Geometri, pengar, tid, statistik och längd integreras på ett fantasifullt sätt i bokens teman.