Förlagets beskrivning

Prima Formula ger eleverna tro på sin egen förmåga. I konkreta laborationer och matematiska resonemang skapas en förståelse för matematiken. Eleverna får ett problemlösande förhållningssätt då de tränas i att upptäcka mönster, utnyttja samband och välja logiska metoder och strategier. Boken till åk 6 har sex kapitel.