Förlagets beskrivning

Fyra häften med färgsatta illustrationer. De tränar läsning med bliss och användning av fullständiga meningar.