Förlagets beskrivning

Poco och småfolket är ett ämnesövergripande läromedel riktat till årskurs 1-3 i grund- eller grundsärskola och utvecklar barnens kunskaper och förmågor i musik, historia och idrott.
Installeras på dator eller iPad kopplad till projektor eller Smartboard i klassrummet.