Förlagets beskrivning

Taktila bilder på svällpapper. Produkten består av en bild och en tillhörande nyckel. Bilden visar ett diagram med två kurvor i förhållande till sjukvårdens kapacitet under coronapandemin. Text är både i punktskrift och svartskrift.

Format: Liggande A4.

Se även basbilderna Coronavirus och Coronavirus, förenklad.