Förlagets beskrivning

Här är åtta häften som vart och ett innehåller ett dråpligt äventyr anpassat för nybörjarläsaren.

Texten har korta meningar och ord med ytterst få konsonantförbindelser och saknar ljudstridigt tecknade ord (Serie A).