Förlagets beskrivning

Petras småböcker är sex korta sagor på teckenspråk och svenska. Böcker som genom sin enkelhet, sina upprepningar och sina härliga bilder kan ge barnen en första läsupplevelse och locka till läsning. Böckerna anknyter till Petras bok, ett material både för förskoleklassen.

För elever med hörselnedsättning år F.

Berättarröst: Anna Hammarlund och Niklas Ekholm.