Förlagets beskrivning

Per Anders Fogelström levde och dog på Södermalm. Föräldrarna flydde från revolutionen i Ryssland, Per Anders Fogelström föddes kort efter hemkomsten till Sverige. Fadern övergav snart hemmet, utvandrade till Amerika och kom aldrig tillbaka. Saknaden efter fadern och moderns stoiska liv som övergiven och ensamstående kom sannolikt att prägla både Fogelströms liv och författarskap.

Svenskt tal: Kalle Rönnåsen och Magdalena Eriksson