Förlagets beskrivning

Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet.