Förlagets beskrivning

På torget är anpassat till deltagare med ingen eller liten erfarenhet av tidigare studier. Fokus ligger på det muntliga språket. Vi har fyllt boken med intresseväckande bilder och korta, enkla texter som deltagaren känner igen från sin egen vardag. Kapitlens teman är dessutom enkla att kombinera med studiebesök i den egna närmiljön.