Förlagets beskrivning

På och i är en app för att träna prepositioner (lägesord). De lägesord som tränas är: i, på, under, över, bredvid, framför och bakom. Appen är framtagen efter önskemål från logopeder och är framtagen i samarbete med logopeder inom barnhabilitering. Den riktar sig till främst till barn med försenad språkutveckling eller med svenska som andraspråk men är även utmärkt att använda till små barn utan språkförsening.