Använd kategorier för att filtrera din sökning

Tillgänglighet i webbplattformen

Hitta läromedel är uppbyggd så att den ska vara tillgänglig enligt AA i WCAG 2.0.

För Hitta läromedel innebär tillgängligheten att:

  • Skärmläsare kan tolka sidan på bästa möjliga sätt.
  • Hela webbplatsen kan användas med enbart pekdon, det vill säga muspekare eller liknande, alternativt med enbart tangentbord.
  • Standardfunktioner fungerar som de gör i respektive webbläsare (exempelvis Internet Explorer och Firefox), det vill säga generell förstoring och liknande.
  • Webbplatsen fungerar utan JavaScript.
  • Webbplatsen validerar mot HTML5 för att säkerställa att innehållet visas korrekt för alla enheter.
  • HTML-koden är strukturerad på ett logiskt sätt - viktigast överst och användning av rätt ”tag” för rätt innehåll.
  • Om man tabbar genom sidan kommer det upp en snabblänk efter loggan för att man, om man vill, ska kunna hoppa direkt till huvudinnehållet, istället för att tabba sig igenom huvudnavigeringen. Snabblänken är också synlig för skärmläsare.
  • ARIA taggar på ställen i koden där de känns passande. ARIA-taggar innebär att man lägger in extra förtydliganden i koden om vissa objekt som en skärmläsare kan läsa till exempel förtydligar att en topmenyn är navigation.
  • Stylningen slår inte igenom i Internet Explorer 8 och Internet Explorer 9 om JavaScript är avstängd på grund av att de saknar stöd för HTML5 men på grund av struktureringen kan man fortfarande ta del av innehållet.
  • I administratörsgränssnittet finns möjlighet att lägga till alt-taggar på bilder för att skärmläsare ska kunna läsa ut texten.

Översättning av riktlinjer för WCAG 2.0

Funka har fått i uppdrag av W3C att göra en auktoriserad översättning av riktlinjerna i WCAG 2.0 till svenska. Den kan du läsa här.

Senast ändrad: 2018-11-27