Använd kategorier för att filtrera din sökning

Mer än läromedel


Alternativa verktyg

Förutom tillgängliga läromedel finns det flera verktyg i lärandet som hjälper till att öka tillgängligheten. Alternativa verktyg gör undervisningen tillgänglig och därmed ökar barnens och elevernas delaktighet. För en del barn och elever är verktygen en förutsättning för att nå målen med sin utbildning. Läs mer om alternativa verktyg på spsm.se.


På Skoldatatek som finns i många kommuner kan skolpersonal få utbildning och support på alternativa verktyg i lärandet. Där finns också möjlighet att låna utrustning för att prova med elever.
Läs mer om Skoldatateken.

Appar

Det finns ett stort utbud av appar , det vill säga program, på marknaden som kan laddas ner till mobiltelefoner och pekplattor (även kallade surfplattor eller lärplattor). Deras syfte kan vara väldigt varierande, till exempel finns det appar för stöd/kompensation, språk/kommunikation, färdighetsträning, produktivitet, dokumentation och information. De appar som är läromedel, enligt definitionen i Hitta läromedel, och som på något sätt är tillgängliga kan man hitta i tjänsten. Läs mer om appar på spsm.se

En blogg om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga verktyg.
Sammanställning av appar.
Läs mer om Logopeden i skolan.

Särnäts sammanställning av appar för särskolan.
Läs mer om Appar för särskolan.

En webbplats där pedagoger recenserar appar som kan användas i skolan. Apparnas användningsområden kopplas till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan.
Läs mer om Skolappar