Förlagets beskrivning

Det är som om det som sker på natten är en helt annan värld än den vi ser på dagen. Den tidigare zoo-direktören Bent Jørgensen berättar om ormar, spöken, solen, månen, stjärnor, fladdermöss, nattfjärilar och lysmaskar. Vi får också veta en hel del om sömnen, både människors och djurs, och om drömmar.