Förlagets beskrivning

Kombinerar träning av läsförståelse och problemlösning såväl som förmågan att sovra information och att samarbeta.

Ledtrådsmatte 2 är ett ämnesövergripande läromedel i ma/sv med tonvikten lagd på matematisk problemlösning inom områdena:

  • Area
  • Längd
  • Vikt
  • Volym