Förlagets beskrivning

Ny start 1 är en läsebok för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa. Materialet är baserat på ordbildmetoden. Till läseboken finns även en arbetsbok. Till Ny start 1 finns en lärarhandledning med kopieringsunderlag. Texter ur Ny start 1 läsebok finns inläst på cd.