Förlagets beskrivning

Ett idéhäfte med många förslag på lekar som kan lekas i grupper där ett barn med svår synnedsättning ingår. 

Här hittar du allt från enkla namnlekar till utmanande smak- och luktlekar samt klassiker som Hela havet stormar. Lekidéerna är i första hand tänkta för barn i förskoleåldern och de lägre årskurserna, och häftet är skrivet för att inspirera föräldrar och personal på förskola och skola. 

Spiralbunden