Förlagets beskrivning

Boken är en handledning och en lärobok i hur man läser och skriver punktskriftsnoter. Den omfattar svartskrift och punktskrift i samma bok vilket gör att den kan användas både som handledning för en pedagog och som kompletterande lärobok för eleven.

Materialet förklarar på ett lättbegripligt sätt grunderna i musikteori och framför allt hur man läser och skriver punktskriftsnoter. Noter i punktskrift börjar från grunden och ökar successivt i svårighetsgrad. Den tar upp moment som tonhöjd, notvärden, oktaver, taktarter, klaver, repriser, intervall, ackordanalys med mera.

Boken innehåller text varvad med notexempel samt teckenöversikter, allt upplagt enligt modellen: svartskrift på vänsteruppslaget och punktskrift på högeruppslaget.

Som stöd för eleven finns även några taktila bilder:
• Pianotangenter
• Kvintcirkeln
• Bild över svartskriftens notsystem

Materialet riktar sig till:
• Alla som vill lära sig punktskriftsnoter
• Elev som läser punktskrift i grundskola, gymnasium, kulturskola eller andra undervisningsformer
• Musikpedagoger som undervisar elever som läser punktskrift
• Föräldrar och kamrater

Noter i punktskrift är inte en komplett lärobok i musikteori. Den är ett hjälpmedel som fungerar mycket bra som ett komplement till ordinarie undervisningsmaterial.