Förlagets beskrivning

Paketet omfattar Nordens länder. Formatet på kartorna varierar mellan FA44 och A3. Varje karta består av 5 kartblad.

Pärm

Symbolnyckel, Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge.