Förlagets beskrivning

Pappa leker en lek. Varför blir Nils glad?

Nils blir glad ingår i Bokbussen, vår nya serie för de yngsta läsarna.

Bokbussen består av 13 böcker utarbetade speciellt för den första läsinlärningen hos de allra yngsta eleverna. De bidrar till läslust, är anpassade för läsinlärning och fungerar oberoende av andra läroböcker. Till Bokbussen tillhör även en lärarhandledning.