Förlagets beskrivning

Vad matematik i träningsskolan kan innebära har personalen på Regnbågens träningsskola i Falköping i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten fördjupat sig i.

Materialet består av två kompletterande delar som säljs tillsammans:

I boken ”Ni kan räkna med oss” visas med ett flertal olika exempel på hur matematisk kommunikation kan bli en naturlig del av träningsskolans pedagogiska verksamhet. I filmen ”Ni kan räkna med oss” belyses detta ytterligare genom att vi får följa eleverna i deras ”matematikvardag.” I filmen visas också de pedagogiska redskap som används i undervisningen. Filmen levereras på ett USB-minne. Undervisningen i matematik på Regnbågen strukturerades utifrån de didaktiska kategorierna Rumsuppfattning, Tidsuppfattning, Taluppfattning samt Mönster och kategorisering och innehållet i boken är uppbyggt utifrån dessa matematiks teman. Andra kapitel i boken är: Pedagogiska redskap i projektet, Lärande (både elevernas och personalens lärande) samt Den tidiga matematiken. Dessutom ingår presentation och utvärdering av projektet.

200x200 mm, färg, trådbunden.