Förlagets beskrivning

Svenskämnet är ett demokrati- och kulturmötesämne. Därför riktar vi fokus på att ge eleverna de verktyg de behöver för att utveckla de språkliga och kommunikativa förmågor som de använder varje dag. Dessa förmågor är också nödvändiga när de ska studera vidare efter gymnasiet, i yrkes- och privatlivet liksom i mötet med människor från olika kulturer.