Förlagets beskrivning

Nästa steg är ett heltäckande digitalt läromedel i Svenska som andraspråk 1 för gymnasieskola och vuxenutbildning.

I Nästa steg digitalt läromedel finns

aktuellt innehåll av hög kvalitet handfasta övningar stöd för smart studieteknik omfattande lärarmaterial