Förlagets beskrivning

Det här är en teaterpjäs av Unga Hörselskadade. Hur är det att växa upp som hörselskadad i en hörande omgivning? Hur fungerar det i hemmet, i skolan? Vad hände när Johnny mötte Johanna? Här ställs frågor om värderingar och attityder, om identitet och självkänsla, om att vara ung och hörselskadad.

En teaterpjäs med svenskt tal och undertext, på dvd.