Förlagets beskrivning

Materialet består av ett urval av bilder i ämnet musik och är punktskriftsmaterial bestående av enbart svällpappersbilder. Exempel på bilder är pianotangenter, kvintcirkeln, repristecken.
För elever med grav synnedsättning, F–10, Gy. Idégivare och illustratör: Gunilla Lillbacka

För elever med synnedsättning år 7-9, Gy