Förlagets beskrivning

De flesta människor som bor i Sverige har svenska som sitt första språk, men det finns också många människor som inte har det. Till exempel personer som flyttar till Sverige senare i livet, eller döva som har teckenspråk som sitt första språk. Dessa lär sig istället svenska som ett andra, eller kanske till och med tredje, språk.

Hur ser då deras möte med det svenska språket ut? I den här filmen kommer du att få träffa fem personer som alla har olika erfarenheter av mötet med svenska språket, och hur de lärde sig det.

För elever från år 6. Berättare: Ola Hane Weijman, Sara Jernevall, Alexandra Royal, Theodor Kallifatides, Torbjörn Lundgren.