Förlagets beskrivning

Ett basläromedel i engelska som är en fortsättning på Junior Contact 1, 2 och 3. Våra läromedel i engelska är anpassade för elever med nedsatt handmotorik och perceptionssvårigheter samt för elever som är i behov av en långsam inlärningstakt. Långsam grammatisk progression. Detta läromedel används även i undervisning av elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i engelska i gymnasieskolans individuella program. Författarna har lagt större vikt vid ordkunskap än grammatiska kunskaper.