Förlagets beskrivning

Dövrealia om ett barns uppväxt

När hon var tio år gammal förändrades hela hennes värld. Hon vaknade upp på sjukhuset, förlamad och med hög feber. Ingen kom och hälsade på henne. Hon trodde att mor och far inte visste var hon fanns.
Hennes föräldrar var döva. Hon var mest van vid teckenspråket, där ansiktsuttryck och gester betyder så mycket. Nu hade hon kastats in i en värld där bara det talade språket gällde. Och nu började hon på allvar sin kamp för att erövra det.

Ljudet följer den teckenspråkiga översättningen och är i första hand avsett som stöd till avläsningen av teckenspråk.

Boken ”Mor och jag” är utgiven av Opal som också säljer boken.

Svenskt tal: Helena Gripe
Projektledare: Cathrine Björkstrand

Primärt utvecklat för teckenspråkiga elever på grundskolans senare del och gymnasiet.